Cerrigydrudion Cottages

07515 890912

Amdanom Ni

Daethom I Gymru am flwyddyn yn 1985, a rydym dal yma! Can ei fod yn le mor hyfryd, penderfynnom I’w rannu gydag eraill, felly yn 2009 trosom ein cwt glo yn fwthyn moethus. Aeth pethau mor dda, mi benderfynnom drosi y stabl yn fwthyn hefyd! Mae’r ddau yn fythynnod 4 seren. Rydym wrth ein bod yn cwrdd a phobl newydd a gwneud ein gorau fod pawb yn cael gwyliau da, er y twydd! Mae’r ddau fwthyn ar ein tir, a rydym fel rheol yn agos i gynnig help mewn unrhyw ffordd y gallem.

Y mynyddoedd a ddenom ni i Gymru i gychwyn, a dros y blynyddoedd rydym wedi gwisgo llawer o barau o esgidiau cerdded!! Rydym hefyd yn mwynhau cerdded yn y coedwigoedd sydd ar ein stepan ddrws, a mae llawer llwybr i’w dilyn.

Rydym hefyd yn hoffi reidio ein beic, a rydym yn barod i gynnig cyngor i unrhyw reidwyr eraill a fyddai’n aros gydan ni. Mae’n ardal mynyddig yma, ond mae llwybrau hefyd o amgylch y cronfeydd gerllaw sydd yn weddol wastad a di-draffig. Yn 2010 mi gymerom ychydig o fisoedd o wyliau a seiclo y llwybr Trans-America 76 o’r Atlantig i’r mor Tawel, felly rydym yn gweld ein hunan yn seiclwyr o ddifri!

Rydym yn cynnig croeso cynnes iawn i bob un o’n ymwelwyr!

Mary and Dermot

Mary & Dermot