Cerrigydrudion Cottages

07515 890912

Amdanom Ni

Daethom i Gymru am flwyddyn yn 1985, a rydym dal yma! Can ei fod yn le mor hyfryd, penderfynnom i’w rannu gydag eraill, felly yn 2009 trosom ein cwt glo yn fwthyn moethus. Mae’r bwthyn yn 4 seren. Rydym wrth ein bodd yn cwrdd a phobl newydd a gwneud ein gorau i wneud yn siwr fod pawb yn cael gwyliau da, er y twydd! Mae’r bwthyn ar ein tir, a rydym fel rheol yn agos i gynnig help mewn unrhyw ffordd y gallem. Y mynyddoedd a ddenom ni i Gymru i gychwyn, a dros y blynyddoedd rydym wedi gwisgo llawer o barau o esgidiau cerdded!!

Rydym hefyd yn mwynhau cerdded yn y coedwigoedd sydd ar ein stepan ddrws, a mae llawer llwybr i’w dilyn. Rydym hefyd yn hoffi reidio ein beic, a rydym yn barod i gynnig cyngor i unrhyw reidwyr eraill a fyddai’n aros gydan ni. Mae’n ardal mynyddig yma, ond mae llwybrau hefyd o amgylch y cronfeydd gerllaw sydd yn weddol wastad a di-draffig. Yn 2010 mi gymerom ychydig o fisoedd o wyliau a seiclo y llwybr Trans-America 76 o’r Atlantig i’r mor Tawel, felly rydym yn gweld ein hunan yn seiclwyr o ddifri!

Rydym yn cynnig croeso cynnes iawn i bob un o’n ymwelwyr!

Mary and Dermot


Mary & Dermot