Cerrigydrudion Cottages

07515 890912

Cwt Glo

Wedi’w leoli yng nghefn gwlad prydferth, ddim yn bell o Barc Cenedlaethol Eryri, mae’r Cwt Glo yn mwynhau golygfeydd rhyfeddol dros caeau a llyn y perchennog tuag at y mynyddoedd. Drws nesaf i dy y perchennog, mae’r bwthyn gwyliau un llawr gyda patio a teras sydd â golygfeydd dros y cefn gwlad. Mae Cerrigydrudion 10 munud i ffwrdd i gerdded, gyda siop leol, banc, tafarn a swyddfa bost (o fewn hanner milltir). Gallwch hwylio ar Lyn Tegid, 10 milltir i ffwrdd yn Y Bala, neu pysgota yn Llyn Brenig a Llyn Alwen, dim ond 5 milltir i ffwrdd. Mae hefyd digon o lefydd cerdded o gwmpas yr ardal ac yn Eryri, llai na awr i ffwrdd.

Cam fach i’r mynediad (ond yn cydwastad â’r llawr yn y cefn). Ystafell fyw/byta gyda ffwrn llosgi coed. Drysau Ffrangeg a gegin wedi’w neud mewn steil “Shaker”. Ystafell dwbl. Ystafell twin gyda teledu. Ystafell ymolchi glyb. Lloriau derwen trwy’r bwthyn.

Yn cysgu 4, 2 ystafell gwely, Gradd 4 Seren

Pwysiwch ar llun i ymhelaeth

Cwt Glo1

Cwt Glo2

Cwt Glo3

Cwt Glo4

Cwt Glo5

Cwt Glo6

Cwt Glo7

Cwt Glo8

Cwt Glo9

Cwt Glo10

Cwt Glo11

Cwt Glo12

Cwt Glo13

Cwt Glo14

Cwt Glo15

Cwt Glo16

 • Stôf llosgwr coed yn cynnwys basged o goed tân.
 • Trydan, gwres trwy’r tŷ (olew)
 • Lleiniau a tywelion
 • Dau teledu
 • DVD
 • Micro-don
 • Golchwr/sychwr
 • Golchwr llestri
 • Oergell/rhewgell
 • Wifi am ddim
 • Gardd caeëdig, teras, dodrefn gardd, BBQ
 • Safle parcio (i 3 car)
 • Stordu diogel i beics
 • Mynediad i cadeiriau olwyn
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Dydd Gwener i Ddydd Gwener

Cot a chadair uchel ar gael ar gais.

Pecyn am ddim wrth gyrraedd yn cynnwys… tê, coffi, llaeth, sudd oren, sgons neu bisgedi, blodau fres. Botel o win i bawb sydd yn aros am wythnos!

Nadolig a’r Blwyddyn Newydd… mae’r bythynod yn cael ei addurno os mae gofyn, a bydd tartenni Nadolig hefyd yn cael ei cynnig. Eira ddim yn mechni ond wastad yn debygol!!!cyclists welcome

walkers welcome