Cerrigydrudion Cottages

07515 890912

Croeso i Fythynod Cerrigydrudion

Bwthyn hyfryd yng Ngherrigydrudion, calon Gogledd Cymru a throthwy i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae’r lleoliad yn berffaith yng Nghogledd Cymru ar gyfer gwyliau a gweithgareddau. Mae’r Cwt Glo wedi eu lleoli ar dir Hendre Llan, hen reithordy sydd yn dyddio yn ol i’r 1700au.

Mae’r Cwt Glo yn fwthyn un llawr, ag yn cysgu 4 pobol. Mae’r bwthyn yn ffodus iawn gyda golygfeudd anhygoel dros y caeau i’r mynyddoedd yn y pellter. Ar ddiwrnod heulog mae’r olygfa yn werth chweil, ac yn y nos mae’n arbennig eistedd yn syllu ar y ser a gwrando ar y tylluanod. Mae gan y bwthyn patio preifat, gardd a hefyd lle i barcio ceir.

Mae’r bwthyn yn hanner milltir o Gerrigydrudion. Yn y pentref mae tafarn, siop/swyddfa post, banc, eglwys ag ysgol. Rydym yn 12 milltir o Betws-Y-Coed, a rhyw 20 milltir o Eryri ei hun. Mae’r Llyn Brenig a Llyn Alwen dim ond 4 milltir i ffwrdd tuag at Dinbych. Mae’r Brenig yn safle poblogaidd iawn am weithgareddau dŵr, cerdded, gwylio adar a seiclo. Mae yna hefyd caffi a lle chware plant sydd yn ardderchog. Mae Llyn Tegid, yn Y Bala yn 10 milltir i fwrdd ac hefyd yn leoliad poblogaidd iawn am weithgareddau dŵr. Bydd y pub ar agor yn y pentre mis Rhagfyr 2021.

Er ein bod wedi ein lleoli ar ochr Parc Cenedlaethol Eryri, rydym hefyd yn llai na 30 milltir oddiwrth yr arfordir. Mae Llandudno, tref lan y môr Fictoraidd 45 munud i ffwrdd yn y car. Mae Rhuthun, Dinbych, Llangollen ac Y Bala i gyd o fewn siwrne byr, ac i gyd gyda pethau diddorol werth ei weld.

I’r rhai ohonoch sydd yn hoffi cestyll, mae digon o gwmpas yr ardal, yn cynnwys Conwy, Harlech, Beaumaris, Criccieth, Caernarfon, Chirk a Penrhyn. Mae digonedd o lefydd eraill o gwmpas sydd hefyd o diddordeb, fel Gerddi Bodnant, Portmeirion, Amgueddfa Lechi Cymru a Cloddfa Sygun wrth ymyl Beddgelert.

Mae Cerrigydrudion wedi ei leoli yn ganolog i lawer o lefydd o diddordeb, am syniad, ewch i’n tudalen “Allan ag O Gwmpas”


English

Visit Wales ranking

Wifi

Facebook    Twitter

cyclists welcome

walkers welcome