Cerrigydrudion Cottages

07515 890912

Croeso i Fythynod Cerrigydrudion

Dau fwthyn hyfryd yng Ngherrigydrudion, calon Gogledd Cymru a throthwy i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae’r lleoliad yn berffaith yng Nghogledd Cymru ar gyfer gwyliau a gweithgareddau. Mae’r Cwt Glo a’r Stabl wedi eu lleoli ar dir Hendre Llan, hen reithordy sydd yn dyddio yn ol i’r 1700au.

Mae’r Cwt Glo yn fwthyn un llawr, ag yn cysgu 4 pobol. Mae’r Stabl hefyd yn cysgu 4 pobol ac yn ddeulawr.

Mae’r ddau fwthyn yn ffodus iawn gyda golygfeudd anhygoel dros y caeau i’r mynyddoedd yn y pellter. Ar ddiwrnod heulog mae’r olygfa yn werth chweil, ac yn y nos mae’n arbennig eistedd yn syllu ar y ser a gwrando ar y tyllanod. Mae’r ddau fwthyn gyda patio preifat, gardd a hefyd lle i barcio ceir.

Mae’r bythynod yn hanner milltir o Gerrigydrudion. Yn y pentref mae tafarn, siop/swyddfa post, banc, eglwys ag ysgol. Rydym yn 12 milltir o Betws-Y-Coed, a rhyw 20 milltir o Eryri ei hun.

Mae’r Llyn Brenig a Llyn Alwen dim ond 4 milltir i ffwrdd tuag at Dinbych. Mae’r Brenig yn safle poblogaidd iawn am weithgareddau dŵr, cerdded, gwylio adar a seiclo. Mae yna hefyd caffi a lle chware plant sydd yn hynod o ardderchog. Mae Llyn Tegid, yn Y Bala yn 10 milltir i fwrdd ac hefyd yn leoliad poblogaidd iawn am weithgareddau dŵr.

Er ein bod wedi ein lleoli ar ochr Parc Cenedlaethol Eryri, rydym hefyd yn llai na 30 milltir oddiwrth yr arfordir. Mae Llandudno, tref lan môr Fictoraidd 45 munud i ffwrdd yn y car. Mae Rhuthun, Dinbych, Llangollen ac Y Bala i gyd o fewn siwrne fyr, ac i gyd gyda pethau diddorol werth ei weld.

I’r rhai ohonoch sydd yn hoffi castelli, mae digon o gwmpas yr ardal, yn cynnwys Conwy, Harlech, Beaumaris, Criccieth, Caernarfon, Chirk a Penrhyn.

Mae digonedd o lefydd eraill o gwmpas sydd hefyd o diddordeb, fel Gerddi Bodnant, Portmeirion, Amgueddfa Lechi Cymru, Cloddfa Sygun wrth ymyl Beddgelert i enwi ychydig!

Mae Cerrigydrudion wedi ei leoli yn ganolog i lawer o lefydd o diddordeb, am syniad, ewch i’n tudalen “Allan ag O Gwmpas”


English

Visit Wales ranking

Wifi

Facebook    Twitter

cyclists welcome

walkers welcome