Cerrigydrudion Cottages

07515 890912

Allan ag O Gwmpas

Rydym wedi ein lleoli ar yr A5 wrth Cerrigydrudion, ar drothwy Parc Cenedlaethol Eryri! Mae Betws y Coed ddim ond 12 milltir i ffwrdd, gyda mynyddoedd Eryri rhyw 20 milltir mewn car, ond yn weladwy o’r bythynod.

Yn agos fyny’r ffordd mae’r cronfeydd Brenig a’r Alwen, y ddau yn llefydd grêt am amrhywiaeth o gweithgareddau tu allan…cerdded, hwylio, pysgota, seiclo, gwylio adar ayyb. Mae yna hefyd le chware a caffi arbennig yn Llyn Brenig.

O fewn 10 munud o gerdded o’r bwthyn mae The Dragonfly Fisheries, canolfan garddio a caffi. Gallwch hyd yn oed ddal brithyll eich hunan i’ch cinio!

Mae Cartio Glan y Gors o llai na milltir i ffwrdd ac yn weithgaredd poblogaidd iawn gyda’r gwesteion sydd wedi aros gyda ni.

Trefi cyfagos: Rhuthun (15mi), Dinbych (15mi), Y Bala (10mi), Llandudno (28mi), Caer (tua 38mi).

Mae llawer o’n gwesteion yn mwynhau gweld y cestyll yng Ngogledd Cymru, a mae’r rhan fwyaf ofewn awr mewn car; Penrhyn, Harlech, Beaumaris, Conwy a Caernarfon.