Cerrigydrudion Cottages

07515 890912

Telerau ac Amodau

I holi am argaeledd gallwch ein cysylltu yn uniongyrchol trwy ffon neu ebost, neu cliciwch ar y linc i’r wefan asiantaeth bythynnod.

I warantu eich archebiad mae angen blaendaliad o £100 am arosiadau wythnosol, a £50 ar gyfer penwythnosau neu arhosiadau byr (2-4 diwrnod). Mae angen taliad llawn 6 wythnos cyn i chi gyrraedd.

Canslo Llawn

Ein polisi canslo yw y bydd addaliad llawn o’r blaendaliad yn cael ei dalu os ydych yn canslo 8 wythnos cyn y dyddiad cyrhaeddiad.

Rhaid talu yn llawn o leiaf 6 wythnos cyn y dyddiad cyrraedd. Os ydych yn canslo o fewn 4 wythnos o’r dyddiad cyrraedd caiff y taliad ei golli yn llwyr. Caiff 50% yn cael ei ddychwelyd os ydych yn canslo rhwng 6 a 4 wythnos cyn y dyddiad cyrraedd. Gellir trawsglwyddo blaendaliadau a thaliadau i archebion eraill. Mae hyn i fyny i’r perchnogion yn llwyr.

Digwyddiadau, tu hwnt i reolaeth y perchnogion

Heblaw lle y datganir yn glir, ni allwn dderbyn unrhyw fai neu dalu unrhyw ddigolledion, lle bo perfformiad amserol o’n oblygiadau cyntundebol yn cael eu hatal oherwydd digwyddiadau tu hwnt i reolaeth y perchnogion. Mae hyn yn cynnwys er enghraifft llifogydd, tan, tywydd garw, epidemig, difethiad neu difrod i’r adeiladau heblaw pan oherwydd esgeulustod y perchnogion. Ni fydd y perchnogion yn talu digolledion am unrhyw achos o’r uchod. Dim ond mewn achosion addas y bydd y perchnogion yn addalu yr holl arian