Cerrigydrudion Cottages

07515 890912

Y Stabl

Wedi’w leoli rhwng Corwen a Betws-Y-Coed, mae’r Cwt Glo yn mwynhau golygfeydd hyfryd dros gaeau a llyn y perchennog tuag at y mynyddoedd. Drws nesaf i dy y perchennog, mae’r bwthyn yn un o par, a gyda ffwrn llosgi coed a phatio yn gwynebu’r de. Mae Cerrigydrudion 10 munud i ffwrdd i gerdded, gyda siop leol, banc, tafarn a swyddfa bost (o fewn hanner milltir). Gallwch hwylio ar Llyn Tegid, 10 milltir i ffwrdd yn Y Bala, neu pysgota yn Llyn Brenig a Llyn Alwen, dim ond 5 milltir i ffwrdd. Mae hefyd digon o lefydd cerdded o gwmpas yr ardal ac yn Eryri, llai na awr i ffwrdd.

Parlwr gyda ffwrn llosgi coed. Gegin/ystafell bwyta. Llawr cyntaf: ystafell dwbl gyda gwely 5ft.Ystafell twin.Ystafell ymolchi gyda bath a cawod uwchben, a toiled.

Yn cysgu 4, 2 ystafell gwely, Gradd 4 Seren, 1 anifail anwes.

Pwysiwch ar llun i ymhelaethu

Y Stabl1

Y Stabl2

Y Stabl3

Y Stabl4

Y Stabl5

Y Stabl6

Y Stabl7

Y Stabl8

Y Stabl9

Y Stabl10

Y Stabl11

Y Stabl12

Y Stabl13

Y Stabl14

Y Stabl15

Y Stabl16

 • Ffwrn llosgi coed yn cynnwys y coed
 • Trydan, gwres trwy’r bwthyn (olew)
 • Lleiniau a tywelion
 • Cot a chadair uchel
 • Teledu, DVD a IPod doc
 • Golchwr/sychwr
 • Golchwr llestri
 • Oergell/rhewgell
 • Wifi am ddim
 • Patio gyda dodrefn gardd
 • Safle parcio (i 3 car)
 • Dim ysmygu
 • Dydd Gwener i Ddydd Gwener

Pecyn am ddim wrth gyrraedd yn cynnwys… tê, coffi, llaeth, sudd oren, sgons neu bisgedi, blodau fres. Botel o wîn i pawb sydd yn aros am wythnos!

Nadolig a’r Blwyddyn Newydd… mae’r bythynod yn cael ei addurno os mae gofyn, a fydd tartenni Nadolig hefyd yn cael ei cynnig. Eira ddim yn mechni ond wastad yn debygol!!!

cyclists welcome

walkers welcome